Mikroskopy - parameciumMikroskopy –  jsou speciální optické přístroje, které umožňují pozorovat zvětšený obraz velmi malých objektů a drobných detailů.

Co o historii mikroskopů píše Wikipedia : „Podle některých zdrojů první drobnohled sestavil v roce 1590 v Nizozemsku Zacharias Janssen. V roce 1610 se na základě Jansenovy konstrukce mikroskopií zabýval i Galileo Galilei. Jeden z jednoduchých mikroskopů sestavil v roce 1676 holandský obchodník a vědec Anton van Leeuwenhoek, jehož práce patřily k vrcholům mikroskopického pozorování 17. století. Významným přelomem v rozvoji mikroskopie bylo dílo britského geologa Roberta Hooka „Micrographia“ vydané v Londýně, v němž popsal v roce 1665 konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, okulárem a osvětlovacím zařízením. Kromě toho v něm bylo obsaženo mnoho zobrazení získaných pomocí mikroskopů, čímž byly poprvé doloženy možnosti přístroje ve vědeckém výzkumu. Jako první zahájila výrobu mikroskopů firma Carl Zeiss v roce 1847.“

Mikroskop obsahuje, stejně jako dalekohled, objektiv, který vytváří zvětšený obraz pozorovaného objektu a okulár, který obraz vytvořený objektivem ještě zvětšuje a formuje tak, aby byl pozorovatelný okem. Obraz vytvořený mikroskopem lze také snímat kamerou nebo fotoaparátem.

Stejně jako pro všechny optické přístroje, je i pro mikroskopy, důležitým faktorem kvalita optických částí, dostatek světla pro zvýraznění detailů a pečlivé mechanické provedení, které zajišťuje přesné sosení čoček a zaostření obrazu.

Mikroskopy lze běžně rozdělit podle toho, zda světlo pozorovaným vzorkem prochází – to jsou mikroskopy prosvětlovací (průsvitové) nebo zda se světlo od vzorku odráží a kdy pozorujeme povrch (většinou neprůsvitných) vzorků – to jsou stereomikroskopy nebo lupy s velkým zvětšením.

Dále lze mikroskopy rozdělit podle toho, s jakým zdrojem světla (záření) pracují. Nejběžnější jsou optické mikroskopy, které pracují s optickým světelným zářením ve viditelné oblasti spektra.  Speciální verzí optického světelného mikroskopu je polarizační mikroskop, kdy dochází k polarizování procházejícího světla za účelem sledování dvojlomných látek, např. krystalů. Další variantou optického světelného mikroskopu je fluorescenční mikroskop, který pomocí soustavy filtrů propouští pouze část světla nutnou k vyvolání fluorescence. Takovýto postup se využívá například k identifikaci organických látek v horninách.

Pokud jako zdroj světla použijeme tenký svazek laserového světla, pak hovoříme o konfokálním mikroskopu.

Největší rozlišovací schopnosti dosahuje mikroskop, který pracuje se svazkem elektronů – to je elektronový mikroskop. Místo fotonů je v něm použito svazku elektronů korugovaných v magnetickém poli elektromagnetických "čoček".

Rádce
zvětšení mikroskopu

Jak vybrat mikroskop - pár slov ke zvětšení

26. 04. 2017

Pár slov ke zvětšení mikroskopu, které mohou být užitečné při výběru vhodného mikroskopu.

Jak vybrat mikroskop pro děti

Jak vybrat vhodný mikroskop pro děti?

02. 09. 2017

Několik rad jak vybírat mikroskop vhodný pro děti....

google1a3235dafa6ecae9.html