Zvětšení dalekohledů, hvězdářských teleskopů a mikroskopů

Autor: Miloš Motejl

K sepsání tohoto článku mne vedly velmi časté dotazy od zákazníků.

Než se dostanu ke zvětšení mikroskopů, dovolte trochu slov na úvod.

Lidé, kteří nemají s pozorovací optikou mnoho zkušeností, se domnívají, že čím větší zvětšení, tím více si pozorovaný objekt přiblíží a tím více detailů uvidí. Na to je často zaměřená reklama – pokud je to jen trochu možné, jsou údaje o zvětšení v co největších hodnotách.

S čím se setkáte při výběru:

Dalekohledy  - občas na stránkách různých e-shopů uvidíte dalekohledy  45x50, 38x60 nebo 36x42 aj.

Hvězdářské dalekohledy – často vidíte na reklamách a dárkových krabicích s atraktivním potiskem fotek galaxií, mlhovin, které byly navíc pořízeny úplně jiným teleskopem, než se nachází uvnitř krabic – zvětšení až 300x, 450x nebo 600x!

Mikroskopy – hlavně u dětských nebo školních mikroskopů se setkáte s hodnotami již v názvu mikroskopu – zvětšení 300x-1200x nebo 20x-1280x. 

Je pochopitelné, že každý, by rád viděl na pozorovaném objektu co nejvíce detailů. Avšak tím že objekt hodně přiblížím (neboli zvětším) není zaručeno, že rozpoznám více detailů.

Větší zvětšení neznamená lepší rozlišení. 

Dalekohledy mikroskopy - zobrazení - rozlišovací schopnost

Který z dalekohledůna obrázku byste si asi vybrali?

Na kvalitu zobrazení má vliv několik faktorů.

A/ Kvalita optiky přístroje.

Nečekejte, že levné dalekohledy nebo mikroskopy obsahují takovou optiku, která umožní získat ostrý, jasný a kontrastní obraz při velkých zvětšeních, která jsou mnohdy uváděná v parametrech přístroje.  Toto je velmi častý omyl při výběru hvězdářských dalekohledů a mikroskopů, kdy zejména u dětských nebo levnějších přístrojů výrobce uvádí – teleskop zvětšuje až 300x, 450x nebo dokonce až 600x. U mikroskopů se zase velmi často uvádí zvětšení 300x- 1200x nebo 20x-1280x již v názvu přístroje.

Pokud potřebujete velké zvětšení, požadujte také kvalitu optiky, protože jinak, místo ostrého obrazu, uvidíte pouze rozmazané skvrny.  V tomto případě však také očekávejte vyšší cenu přístroje.

B/ Vnější faktory, které mají vliv na kvalitu obrazu.

U binokulárních a monokulárních dalekohledů se projevuje chvění rukou. Čím větší zvětšení, tím více se přenáší třes do obrazu. Když se přenese chvění rukou do obrazu, pak je obraz nestabilní, různě se pohybuje a byť máte velké zvětšení a velký obraz objektu v zorném poli, nebudete schopni v pohybujícím se obrazu rozeznat jemné detaily. Pro ustálení obrazu při velkém zvětšení se doporučuje použít stativ.

U hvězdářských dalekohledů se používá tzv. montáž se stativem, která dává dalekohledu stabilitu a při velkém zvětšení se obraz nechvěje. U hvězdářských dalekohledů je navíc velké zvětšení omezené kvalitou atmosféry. Pokud jsou v atmosféře velké teplotní turbulence, není možné dobře zaostřit obraz a je lépe použít menší zvětšení. To je časté například při pozorování v letních večerech, kdy z rozpálené země stoupá proud horkého vzduchu vzhůru nebo v zimě, pokud vynesete dalekohled z teplé místnosti do mrazu a nejsou vyrovnané teploty v tubusu a vzduchu venku.

U mikroskopů je většinou problém s chvěním vyřešený pevným stojanem a kratším tělem přístroje. Zde však významně vstupuje do hry další omezující faktor, kterým je fyzikální podstata šíření světla v různém optickém prostředí. U mikroskopů se dosahuje velkého zvětšení na malém průměru čoček a v krátkých ohniskových délkách. V mikroskopii velmi často pracujeme na hranici toho, co je ještě optika, v určité kvalitě, schopna rozlišit. Velkou roli zde hraje kvalita připraveného preparátu.      

Zvětšení mikroskopů

Rozlišení mikroskopuZvětšení mikroskopů určíte jako násobek zvětšení objektivu a zvětšení okuláru. Obě hodnoty jsou uváděné v názvech.

M(celkové) = M(objektivu) x M(okuláru)

Příklad:

Objektiv DIN achromat 40x/0,65 má zvětšení 40x

Okulár Din WF 10x má zvětšení 10x

Celkové zvětšení mikroskopu bude tedy  40x10= 400x

U mikroskopů se velmi často setkáte s nesmyslnými hodnotami zvětšení již v názvu výrobku. Hlavně je to běžné u levnějších mikroskopů pro děti a školáky, kdy se dozvíte, že mikroskop zvětšuje 300x-1200x, 20x-1280x aj. Tyto mikroskopy však nemají při velkém zvětšení ostrý obraz.

U mikroskopů je hlavním parametrem rozlišovací schopnost, která je velmi závislá na vlnové délce světla, tzv. numerické apertuře objektivu a kondenzoru (NA) a indexu lomu prostředí, které je mezi objektem a optikou. (Více se můžete dočíst v článku o rozlišovací schopnosti). Tedy ne zvětšení. 

Zvětšení: udává kolikrát je větší obraz objektu pozorovaný v mikroskopu oproti reálné velikosti

Zvětšení = zvětšení objektivu x zvětšení okuláru

Rozlišení: je schopnost mikroskopu rozlišit dva blízké objekty. Kolik detailů v obraze vidíme.

např. pokud vidíme dva objekty vzdálené 200nnm jako dva objekty nebo splývají v jeden objekt.

Větší zvětšení neznamená lepší rozlišení. 

Kvalita obrazu je u mikroskopů hodně závislá na kvalitě optiky.

Prázdné zvětšení:

Běžný omyl v mikroskopii je ten, že větší zvětšení je vždy lepší. V mikroskopii je dobré zvolit takovou kombinaci okuláru a objektivu, pomocí níž získáte optimální rozlišení. Ideální zvětšení lze najít pokud použijete hodnotu numerické apertury na objektivu.

Jednoduchý postup jak nalézt optimální zvětšení vhodnou kombinací objektivu a okuláru: vezměte numerickou aperturu objektivu (NA) a vynásobte ji  500 – tím získáte dolní hranici zvětšení, pak 1000 a dostanete horní hranici zvětšení. Když si takto stanovíte rozmezí zvětšení, vezměte kombinaci objektivu a okuláru tak, aby celkové zvětšení, které dávají, bylo v určeném intervalu. Pokud vyjde celkové zvětšení mimo tuto oblast, pak se jedná o tzv. prázdné zvětšení. Pokud je celkové zvětšení větší, získáte sice větší obraz objektu ale, nerozlišíte již více detailů. Malá zvětšení se používají pro snadné nalezení objektů a zmapování vzorku.

V tabulce jsou prázdná zvětšení vyznačená tmavými políčky.

Tabulka zvětšení mikroskopu

© Miloš Motejl 2017 - kopírování textu bez písemného svolení autora není dovoleno a je v rozporu s autorskými právy.

google1a3235dafa6ecae9.html