Zvětšení dalekohledů, hvězdářských teleskopů a mikroskopů - binokulární a monokulární dalekohledy

Autor: Miloš Motejl

K sepsání tohoto článku mne vedly velmi časté dotazy od zákazníků.

Než se dostanu ke zvětšení binokulárních dalekohledů, dovolte trochu slov na úvod.

Lidé, kteří nemají s pozorovací optikou mnoho zkušeností, se domnívají, že čím větší zvětšení, tím více si pozorovaný objekt přiblíží a tím více detailů uvidí. Na to je často zaměřená reklama – pokud je to jen trochu možné, jsou údaje o zvětšení v co největších hodnotách.

S čím se setkáte při výběru:

Dalekohledy  - občas na stránkách různých e-shopů uvidíte dalekohledy  45x50, 38x60 nebo 36x42 aj.

Hvězdářské dalekohledy – často vidíte na reklamách a dárkových krabicích s atraktivním potiskem fotek galaxií, mlhovin, které byly navíc pořízeny úplně jiným teleskopem, než se nachází uvnitř krabic – zvětšení až 300x, 450x nebo 600x!

Mikroskopy – hlavně u dětských nebo školních mikroskopů se setkáte s hodnotami již v názvu mikroskopu – zvětšení 300x-1200x nebo 20x-1280x. 

Je pochopitelné, že každý, by rád viděl na pozorovaném objektu co nejvíce detailů. Avšak tím že objekt hodně přiblížím (neboli zvětším) není zaručeno, že rozpoznám více detailů.

Větší zvětšení neznamená lepší rozlišení. 

Dalekohledy mikroskopy - zobrazení - rozlišovací schopnost

Který z dalekohledůna obrázku byste si asi vybrali?

Na kvalitu zobrazení má vliv několik faktorů.

A/ Kvalita optiky přístroje.

Nečekejte, že levné dalekohledy nebo mikroskopy obsahují takovou optiku, která umožní získat ostrý, jasný a kontrastní obraz při velkých zvětšeních, která jsou mnohdy uváděná v parametrech přístroje.  Toto je velmi častý omyl při výběru hvězdářských dalekohledů a mikroskopů, kdy zejména u dětských nebo levnějších přístrojů výrobce uvádí – teleskop zvětšuje až 300x, 450x nebo dokonce až 600x. U mikroskopů se zase velmi často uvádí zvětšení 300x- 1200x nebo 20x-1280x již v názvu přístroje.

Pokud potřebujete velké zvětšení, požadujte také kvalitu optiky, protože jinak, místo ostrého obrazu, uvidíte pouze rozmazané skvrny.  V tomto případě však také očekávejte vyšší cenu přístroje.

B/ Vnější faktory, které mají vliv na kvalitu obrazu.

U binokulárních a monokulárních dalekohledů se projevuje chvění rukou. Čím větší zvětšení, tím více se přenáší třes do obrazu. Když se přenese chvění rukou do obrazu, pak je obraz nestabilní, různě se pohybuje a byť máte velké zvětšení a velký obraz objektu v zorném poli, nebudete schopni v pohybujícím se obrazu rozeznat jemné detaily. Pro ustálení obrazu při velkém zvětšení se doporučuje použít stativ.

U hvězdářských dalekohledů se používá tzv. montáž se stativem, která dává dalekohledu stabilitu a při velkém zvětšení se obraz nechvěje. U hvězdářských dalekohledů je navíc velké zvětšení omezené kvalitou atmosféry. Pokud jsou v atmosféře velké teplotní turbulence, není možné dobře zaostřit obraz a je lépe použít menší zvětšení. To je časté například při pozorování v letních večerech, kdy z rozpálené země stoupá proud horkého vzduchu vzhůru nebo v zimě, pokud vynesete dalekohled z teplé místnosti do mrazu a nejsou vyrovnané teploty v tubusu a vzduchu venku.

U mikroskopů je většinou problém s chvěním vyřešený pevným stojanem a kratším tělem přístroje. Zde však významně vstupuje do hry další omezující faktor, kterým je fyzikální podstata šíření světla v různém optickém prostředí. U mikroskopů se dosahuje velkého zvětšení na malém průměru čoček a v krátkých ohniskových délkách. V mikroskopii velmi často pracujeme na hranici toho, co je ještě optika, v určité kvalitě, schopna rozlišit. Velkou roli zde hraje kvalita připraveného preparátu.       

1/ Zvětšení binokulárních a monokulárních dalekohledů:

Zvětšení binokulárních dalekohledůJaké tedy zvětšení u binokulárních nebo monokulárních dalekohledů volit?

Binokulární a monokulární dalekohledy: u těchto přístrojů jsou výrobci ještě střízliví a nepoužívají tolik nesmyslné reklamy jako u mikroskopů nebo hvězdářských dalekohledů. Pouze sporadicky se na tržnicích nebo v bazarech setkáte s dalekohledy 35x50, 48x40, 50x60 aj. Tady snad není potřeba dodávat, že se jedná o nesmysly a takové dalekohledy rozhodně nepořizujte.

Optimální zvětšení pro ostré vykreslení obrazu i u levných dalekohledů je  6x-10x. Zvětšení 6x je vhodné hlavně pro děti, kteří ještě nemají tak pevnou ruku. Pro dospělé je vhodné zvětšení  8x a 10x.

Při stejném průměru objektivu mají dalekohledy zvětšující 8x: větší zorné pole a stabilnější obraz než dalekohledy se zvětšením 10x. Můžete tedy lépe pozorovat pohybující se objekty (letící ptáky, běžící zvěř) nebo po dlouhé cestě (ať pěší nebo cyklistické), kdy je tělo v pohybu, lépe udržíte stabilitu obrazu při zvětšení 8x.

Dalekohledy se zvětšením 10x: naopak, poskytnou trochu větší přiblížení, menší zorné pole, ve kterém si lépe vychutnáte statické objekty a pokud je kvalitní optika, uvidíte i jemnější detaily než při zvětšení 8x. Nicméně zde je v pořádku, pokud si dovolíte u stejné modelové řady určitého výrobce místo 8x zvětšení 10x – jistě získáte stejně kvalitní zobrazení a provedení dalekohledu.     

Zvětšení 12x: je maximální zvětšení, které můžete použít pro pozorování z ruky a to se již doporučuje zapřít ruce o pevný podklad nebo umístit dalekohled na stativ.

Čím větší zvětšení, tím více se projevuje chvění rukou. Když se přenese chvění rukou do obrazu, pak je obraz nestabilní, různě se pohybuje a byť máte velké zvětšení a velký obraz objektu v zorném poli, nebudete schopni v pohybujícím se obrazu rozeznat jemné detaily. Pro ustálení obrazu při velkém zvětšení se doporučuje použít stativ.

Zvětšení 16x a více: zde již vstupuje do hry také kvalita optiky a sesazení optických částí. Dalekohledy s větším zvětšením, pokud mají mít kvalitní (tedy ostrý, jasný a kontrastní obraz s rozlišením detailů) je lépe vybírat z dražších cenových kategorií, kde seriózní výrobci (což je většina známých značek) používají kvalitnější optické prvky. Určitě se doporučuje upevnit dalekohled na stativ, který poskytne pevnou oporu a umožní v klidu si vychutnat jemné detaily v obraze, které rozliší kvalitní optika.

Měnitelné zvětšení – ZOOM: pokud to není nezbytně nutné (může se stát, že z nějakého důvodu budete potřebovat velké zvětšení), doporučuji tyto dalekohledy nepořizovat. Většinou se vyrábí v levném provedení a obraz při zvětšeních nad 20x již bývá neostrý a nejasný.

Z praxe máme ověřeno, že malé rozsahy zvětšení, ještě splní požadavky na dobrou kvalitu obrazu. Jedná se o zoomy s maximálním zvětšením do 20x - tedy např.  8-18x42, 8-20x50, 7-21x40 apod. (pokud možno od známých výrobců). Na trhu se také často objeví zoomy typu 8-24x50, 7-35x50 12-36x70. Zde je potřeba vědět, že při zvětšení, které je nad 20x se projevují neostrosti v obraze, barevná vada a soudkovité zkreslení. Není to vada, kterou lze uplatnit v rámci záruky, protože se výrobce dostal na limit optických možností v dané ceně. Je potřeba počítat s tím, že kvalita obrazu u zoom dalekohledů zdaleka nedosahuje kvality obrazu u dalekohledů s pevným zvětšením.  

© Miloš Motejl 2017 - kopírování textu bez písemného svolení autora není dovoleno a je v rozporu s autorskými právy.

google1a3235dafa6ecae9.html